Člověk v tísni - seznámení

Ahoj! 

Mám před sebou výroční zprávu společnosti Člověk v tísni 2017. Chci vás trochu seznámit s touto organizací.

Člověk v tísni působí aktivně doma i v zahraničí. A to jak na poli humanitární pomoci a rozvoje, tak i lidských práv. Podle slov ředitele společnosti Šimona Pánka je pomoc soustředěna do krizových oblastí světa, do míst postižených válkami či rozsáhlými katastrofami.

Naše firma Catastrofa.cz a její vize směřuje k pomoci právě lidem (obětem) přírodních katastrof, lidem bez střechy nad hlavou, trpícím nedostatkem pitné vody, jídla a dalších základních potřeb.

Nepodporujeme oběti válek rozpoutaných konkrétním záměrem (politikou) člověka. A to kdekoli na světě.

Právě díky vašim nákupům u nás na eshopu pomáháte lidem v nouzi právě přes Člověka v tísni, který má fungující systém fundraisingu. Tak může efektivně přerozdělovat také vaše finance do potřebných oblastí po celém světě.

Například tropická bouře na Filipínách v roce 2017 si vyžádala pomoc ve formě např. psychosociální pomoci pro 1400 osob a hygienických balíčků pro 666 lidí. Dále třeba po katastrofálním suchu v Etiopii byl zajištěn přístup k pitné vodě pro 121 852 osob. K tomu došlo ke zlepšení hygienické osvěty a zlepšení sanitace pro další desetitisíce lidí.

V Mongolsku zase udeřily silné mrazy a bylo tedy potřeba pomoci ve formě krmiva pro zvířata k zajištění obživy 3055 lidí.

Oblastí pomoci je tedy mnoho.

Člověk v tísni nám může ukázat směr právě v distribuci konkrétní pomoci na základě hluboké kumulované zkušenosti z práce přímo v terénu.

Team Catastrofa

 

 

 

 

Zpět do obchodu